مشاوره ابدومینوپلاستی (زیبایی وتناسب بدن وشکم)

یک روش جراحی زیبایی است که با ازبین بردن چربی و پوست اضافه به صاف کردن شکم و محکم تر کردن ماهیچه های شکمی،کمک میکند.
این روش یک عمل جراحی اساسی است ،بنابراین مهم است که وضعیت خود را آنالیز کنید سپس تصمیم به انجام بگیرید.
برای افرادی که علی رغم رژیم و ورزش شکم بیرون زده دارند
و افرادی که به دنبال کاهش وزن یا بازرسی پوست شل و آویزان دارند
این روش جراحی مناسب می باشد.
+عمل ابدومینوپلاستی جزئی(مینی ابدومینوپلاستی):با یک برش در قسمت تخنانی شکم و جداکردن پوست از دیواره شکم و زیرناف ،چربی و پوست اضافی برداشته می شود این روش کم تهاجمی تر و برش کوتاه تر است.

روش ابدومینوپلاستی کامل:یک روش در قسمت تحتانی شکم است و برش دوم برای آزاد کردن ناف از بافت اطراف است.
پوست از دیواره شکم جدا و چربی پوست اضافی برداشته می شود
و ایجاد سوراخ جدید ناف و دوختن آن در عمل
عمل بین 2 تا 3 ساعت زمان می برد ،نیاز به 1 شب بستری در بیمارستان دارد و نتیجه کامل عمل بعد از 6 هفته خواهد بود

ملاحظات بعد از عمل:
-عدم فعالیت و ورزش سنگین به مدت 1 ماه
-دوری از محل کار به مدت 2 هفته
-استفاده از دارئ های تجویز شده توسطط جراح
-مراجعه مجدد جهت بررسی جراح بعد از 2 هفته
-عدم استعمال و دخانیات و الکل به مدت 1 هفته بعد عمل