راه های ارتباط با ما

تماس با ما

آدرس :خراسان رضوی ، مشهد - بلوار هاشمیه - بین هاشمیه ۵و۷ - ساختمان باران

ایمیل :info@baranclinic.ir

شماره تماس :۹۸-۵۱۳۸۸۴۶۹۷۰-۲+

شماره تماس:۹۸-۹۳۸۹۸۱۵۷۳۵+

@